CAMERA NỘI SOI QUAY 360 ĐỘ FULL HD CNS3690 - 8.5mm