Máy đo khí đa năng , Đo đa khí CO2 , CO, HCHO , Đo độ bụi và chất lượng không khí USA  LKC-1000s