Đèn pin soi đá, soi kiểm tra xe ô tô 3 led in 1 ( trắng, vàng, uv) SuperFire S19-X