Camera nội soi dây mềm cắm điện thoại android 5m SWC25