Ống nhòm đo khoảng cách dùng cho ngành điện HLR1000