Ống nhòm kèm chân đế cố định ngoài trời Sky Bar GBCN25x100